Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

O nás

Rybářský spolek v Holešově vznikl podle dochovaných zápisů na ustavující valné hromadě dne 20.března 1933 v hotelu Zápařka.Měl tehdy 18.členů.

V roce 1951 byly sloučeny rybářské spolky v Horním Újezdě,Bystřici pod Hostýnem a Holešově v Lidový rybářský spolek v Holešově.V rámci tohoto spolku holešovští rybáři obhospodařovali pstruhový revír „Rusava 1“ od splavu v Pravčicích až k pramenům a řadu rybníčků v povodí Rusavy.Mezi nejvýznamnější patří tři rybníčky v Holešově,Kačák v Dobroticích a přehrada Ráztoka.

K výrobě rybích násad byl využíván i zámecký rybník a byly zde pořádány i rybářské závody. Velký význam pro spolek mělo vybudování rybářské chaty v prostoru holešovských rybníčků. Slouží nejen k uložení všeho druhu nářadí,agregátu pro lov ryb,krmiva,ale zejména jako klubovna rybářů.Mimo jiné se zde konají populární rybářské závody,kterých se každoročně účastní až 150 lovících rybářů a tisícovka rybářských příznivců.

K zabezpečení reprodukce pstruha potočního,který je dominantní rybou našich pstruhových vod, byla v 80.letech vybudována na Chvalčově pstruží líheň,která je společným vlastnictvím holešovských a bystřických rybářů.Její kapacita je 1.000 000 kusů jiker pstruha.Ročně vysadí rybaři v povodí říčky Rusavy a Mojeny přes 3.500 kusů lososovitých ryb,především pstruha obecného. Jejich násadu vyprodukují v líhni a na odchovaných potocích.

V roce 1992 vznikla na území jihomoravského kraje Moravský rybářský svaz se sídlem v Brně. Místní organizace Holešov - Bystřice pod Hostýnem se na základě usnesení výroční schůze,konané dne 13.března 1994 rozdělila na samostatné místní organizace Holešov a Bystřice pod Hostýnem. Počet dospělých členů se v Holešově pohybuje kolem 250 členů a v rybářském kroužku pro mládež je evidováno na 50 mladých rybářů do 15 let.

Celou oblast střední Moravy postihly v červenci 1997 velké povodně.Bylo tomu tak i v Holešově. Přes rybníčky se valilo z koryta Rusavy obrovské množství vody,která vypláchla téměř všechny ryby.Rybník Riegrovka byla zanesena téměř metrem bahna a písku,takže musela být vypuštěna a při odbahnění z ní bylo odstraněno kolem 2.000 kubíků nánosu.Škody zpusobené rybářům přesáhly milion korun.