Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Pozvánky na akce

Zde naleznete pozvánky na blížící se akce, které pro Vás bude pořádat Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov

Více čtěte zde

Trofejní úlovky

Zde naleznete umístěny Vaše trofejní úlovky, které nám můžete zasílat na e-mailovou adresu: ulovky@rybari-holesov.cz

Více čtěte zde

Rybářské závody

Zde naleznete uveřejněné informace o blížících se rybářských závodech a po jejich skončení zde naleznete fotografie a podrobnosti.

Více čtěte zde

Fotogalerie holešovských revírů

Níže uvedené revíry obhospodařuje Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov

Všechny revíry jsou osazeny poměrně dobrou rybí osádku a nachází se v klidných částech města i mimo něj. Revír Kačák se nachází v přilehlé obci Dobrotice a revír Ráztoka se nachází v obci Rusava - Vlčková.

Rusava 1 ev. číslo revíru: 463 055 délka toku: 18,0 km výměra: 1,0 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: GPS Z: 49°19'21.81''N, 17°29'59.59''E, K: 49°21'15.74''N, 17°42'06.64''E Přítok Moravy. Od jezu mlýnského náhonu v obci Pravčice až po splav Čecher nad obcí Rusava včetně pravostranného přítoku Rusávka v obci Rusava po jez nad autobusovou točnou. Rusava nad splavem Čecher, přítok Rusávka v obci Rusava pod jezem nad autobusovou točnou a ostatní přítoky jsou chovné - lov zakázán.

Mojena 1 ev. číslo revíru: 463 044 délka toku: 16,0 km výměra: 2,1 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: GPS Z: 49°17'37.57''N, 17°29'12.37''E, K: 49°20'0.45''N, 17°39'53.49''E Přítok Moravy. Od silničního propustku silnice Záhlinice - Hulín až k pramenům. Pramenná část nad retenční nádrží je chovná - lov zakázán.

Rusava 2B ev. číslo revíru: 461 077 délka toku: výměra: 2,65 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrž: 1. Zámecký rybník, v k.ú. Holešov, 2,65 ha GPS 49°20'04.03''N, 17°35'06.22''E Lov povolen pouze v době otevření zámecké zahrady. Lovící jsou povinni se řídit provozním řádem zámecké zahrady.

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 1. Holešov I, II, III, v k.ú. Holešov, 0,9 ha, GPS 49°20'16.9"N, 17°35'04.19"E, 49°20'18.36"N, 17°35'08.59"E, 49°20'20.42"N, 17°35'16.32"E

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 2. Kačák, v k.ú. Dobrotice, 0,6 ha GPS 49°20'50.94''N, 17°36'12.30''E

Rusava 2 ev. číslo revíru: 461 128 délka toku: výměra: 2,5 ha pobočný spolek pověřený hospodařením: Holešov popis: Rybářský revír tvoří nádrže: 3. Ráztoka, v k.ú. Vlčková, 1,0 ha GPS 49°20'07.48''N, 17°43'20.24''E

 

Holešovští rybáři Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Holešov tímto děkují městu Holešov a jeho zástupcům, za poskytnutou finanční dotaci v roce 2020. Tato dotace byla plně využita na rozvoj našeho pobočného spolku, zejména na podporu mládeže a zarybnění našich rybářských revírů.

Za MRS, a.s., p.s. Holešov

JUDr. Jindřich Pruš, předseda

Mgr. Radim Kögler, jednatel

 

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

            Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18244, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 17/56, Holešov, IČ: 00547964 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na neděli 26.září 2021 v 9,00 hodin do sálu kina Svět v Holešově.

 

 

Program výroční členské schůze:

 

 

 • Zahájení schůze, volba předsedy zasedání, předložení a schválení programu, kontrola usnesení VČS 2020
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti pobočného spolku, zpráva hospodáře, RS a KRK za rok 2020
 • Hospodářský a finanční plán na rok 2021
 • Návrh nových kandidátů na složení výboru, KRK a schválení volebního řádu
 • Volba nového výboru a KRK
 • Ocenění členů PS
 • Přestávka
 • Diskuze k předneseným zprávám
 • Zpráva mandátové a návrhové komise
 • Schválení návrhu usnesení VČS
 • Závěr schůze

 

            Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

V Holešově dne 11. srpna 2021

 

                                                JUDr. Jindřich Pruš

                                           předseda MRS PS Holešov

.